Verkoopdossier

VERKOOPSDOSSIER
De tijd dat een bierviltje als verkoopakte diende, ligt lang achter ons. Vandaag vraagt het verkopen van onroerende goederen heel wat administratie. En die kan maar beter goed en volledig zijn. Daarom ontfermen wij ons vanaf dag één over uw verkoopdossier en verzamelen we meteen alle attesten en documenten.

Omdat we uw dossier zo goed kennen, geven we kandidaat-kopers ook altijd direct een correct antwoord. En gaan ze over tot aankoop, dan liggen alle nodige dossierstukken al op tafel om de onderhandse verkoopovereenkomst op te maken én te tekenen. Deal gesloten!

Benieuwd wat er in een verkoopdossier zit? We sommen de belangrijkste documenten voor u op:
- Eigendomstitel;
- Grondplan(nen) en vergunningen;
- Verkavelingsakte;
- Keuringsattest stookolietank;
- Keuringsattest elektrische installatie;
- EnergiePrestatieCertificaat (EPC);
- Postinterventiedossier;
- Huurcontract;
- Bodemattest;
- Stedenbouwkundige inlichtingen;
- Kadastrale legger en kadastraal plan;
- Inlichtingen van de syndicus;
- ...